Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 19.05.2022.

Rekisterinpitäjä

ML-IT Oy
Kirkonkyläntie 35
00700 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Lehti
+358 40 149 4664

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri, käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä, laskutustietojen säilytys ja sopimusten ja palveluiden tunnusten laadinta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiallinen yhteys rekisterinpitäjän ja rekisteröijän välillä syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity tilaa palveluita tai pyytää tarjousta ML-IT Oy:lta, on osapuolena sopimuksessa, joka liittyy rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai käyttää rekisterinpitäjän muita palveluita tai ottaa yhteyttä ML-IT Oy:n verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, yritys/organisaatio
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut mahdolliset sosiaalisen median palveluiden yhteystiedot)
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • Laskutustiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä mm. verkkolomakkeisiin syötetyistä tiedoista, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, tapaamisista, ja muista tilanteista joissa rekisteröijä antaa tietojaan.

Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa ja käyttää rekisteröidyn kanssa sovitusti tilaamaan esimerkiksi ulkopuolisia palveluita.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ilman rekisteröidyn suostumusta esimerkiksi palveluiden tilaamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot ovat suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitoon käytetty tietoverkko ja laitteistot ovat suojattu asianmukaisesti palomuurilla ja muilla teknisillä toimilla. Rekisterin tietoihin pääsy on rajattu ML-IT Oy:n palveluksessa toimiville henkilöille, joiden työkuvaan rekisterin tietojen käsittely kuuluu.

Tarkastus- ja korjausoikeus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjausta tai puuttuvien tietojen täydentämistä.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säätämät oikeudet henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen eräissä tilanteissa.

Tarkastus, korjaus ja poistopyynnöt tulee lähettää rekisterinylläpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön lähettäjältä henkilöllisyyden todistamista.  Rekisteröijä vastaa tietosuojalain mukaisessa vastausajassa.